فروشگاه کارودنت ارسال به سراسر کشور دارد هزینه ارسال سفارشات بالا 4 میلیون تومان رایگان می باشد
پیشنهاد شگفت انگیز روز
سمان موقت ویژه ایمپلنت Spident Es Temp implant

سمان موقت ویژه ایمپلنت Spident Es Temp implant

720,000تومان 575,000تومان%20
 • کمپانی: Spident
 • ساخت: کره جنوبی
 • بسته بندی: سرنگ اتومیکس 8 گرمی
 • تاریخ انقضاء: 2023/06
مشاهده و خرید محصول
اکتیواتور اسپیدکس SPEEDEX UNIVERSAL Activator

اکتیواتور اسپیدکس SPEEDEX UNIVERSAL Activator

385,000تومان 330,000تومان%14
 • کمپانی: COLTENE
 • ساخت: سوئیس
 • بسته بندی: تیوب 60ml
مشاهده و خرید محصول
سمان موقت بدون اوژنول Cavex Temporary Cement

سمان موقت بدون اوژنول Cavex Temporary Cement

550,000تومان 530,000تومان%4
 • کمپانی: Cavex
 • ساخت: هلند
 • بسته بندی: تیوب 35 گرمی بازی + تیوب 16 گرمی کاتالیزور
مشاهده و خرید محصول
خمیر پانسمان موقت Dentaflux Cavitine

خمیر پانسمان موقت Dentaflux Cavitine

195,000تومان 185,000تومان%5
 • کمپانی: Dentaflux
 • ساخت: اسپانیا
 • بسته بندی: قوطی 38 گرمی
 • تاریخ انقضاء: 2023/04
مشاهده و خرید محصول
دایکال نوری Master Dent Light Cure Cavity Liner

دایکال نوری Master Dent Light Cure Cavity Liner

210,000تومان 207,000تومان%1
 • کمپانی: Master Dent
 • ساخت: آمریکا
 • بسته بندی: سرنگ 1.5 گرمی
مشاهده و خرید محصول
باند یونیورسال Ambar Universal APS

باند یونیورسال Ambar Universal APS

580,000تومان 548,000تومان%6
 • کمپانی: FGM
 • ساخت: برزیل
 • بسته بندی: بطری 5ml
مشاهده و خرید محصول
ژل اسید اچ مروابن Morva ETCH

ژل اسید اچ مروابن Morva ETCH

118,000تومان 105,000تومان%11
 • کمپانی: مروابن
 • ساخت: ایران
 • بسته بندی: 3 عدد سرنگ 2.5 گرمی
مشاهده و خرید محصول
ژل آرسی پرپ مروابن Morva Prep

ژل آرسی پرپ مروابن Morva Prep

238,000تومان 172,000تومان%28
 • کمپانی: مروابن
 • ساخت: ایران
 • بسته بندی: دو عدد سرنگ ۵ میلی لیتر و ۲ عدد سری
مشاهده و خرید محصول
دستگاه جرمگیر پیزو Woodpecker UDS-J2

دستگاه جرمگیر پیزو Woodpecker UDS-J2

4,980,000تومان 4,950,000تومان%1
 • کمپانی: Woodpecker
 • ساخت: چین
مشاهده و خرید محصول
کیت بلیچینگ آفیس مروابن MORVA-Bleach 37%

کیت بلیچینگ آفیس مروابن MORVA-Bleach 37%

650,000تومان 565,000تومان%13
 • کمپانی: مروابن
 • ساخت: ایران
مشاهده و خرید محصول
سیلر رزینی مروابن Morva Sealer

سیلر رزینی مروابن Morva Sealer

490,000تومان 410,000تومان%16
 • کمپانی: مروابن
 • ساخت: ایران
 • بسته بندی: 8 گرم پودر و 10 گرم رزین
مشاهده و خرید محصول
روکش موقت MasterDent

روکش موقت MasterDent

2,450,000تومان 2,400,000تومان%2
 • کمپانی: MasterDent
 • ساخت: آمریکا
 • رنگ: A2
مشاهده و خرید محصول
کیت فیشور سیلانت ۴ سرنگ ADS

کیت فیشور سیلانت ۴ سرنگ ADS

620,000تومان 600,000تومان%3
 • کمپانی: ads
 • ساخت: آمریکا
 • بسته بندی: کیت 4 سرنگه
مشاهده و خرید محصول
آلژینات Hygedent

آلژینات Hygedent

120,000تومان 100,000تومان%17
 • کمپانی: Hygedent
 • ساخت: چین
 • بسته بندی: 454 گرمی
مشاهده و خرید محصول
فیلم رادیوگرافی Kodak Carestream E-Speed

فیلم رادیوگرافی Kodak Carestream E-Speed

820,000تومان 799,000تومان%3
 • کمپانی: Carestream
 • ساخت: آمریکا
 • بسته بندی: بسته 150 فیلمی
مشاهده و خرید محصول
اسید اچ SPIDENT Fine Etch 37% Phosphoric Acid

اسید اچ SPIDENT Fine Etch 37% Phosphoric Acid

230,000تومان 210,000تومان%9
 • کمپانی: SPIDENT
 • ساخت: کره جنوبی
 • بسته بندی: 3 سرنگ 5 میلی لیتری
 • تاریخ انقضاء: 2023/03
مشاهده و خرید محصول
سیلر Dentsply Sirona AH 26

سیلر Dentsply Sirona AH 26

2,150,000تومان 1,900,000تومان%12
 • کمپانی: Dentsply Sirona
 • ساخت: آمریکا
 • بسته بندی: 8 گرم پودر + 10 گرم رزین
 • تاریخ انقضاء: 2023/11
مشاهده و خرید محصول
خمیر پانسمان Maquira OBTUR

خمیر پانسمان Maquira OBTUR

108,000تومان 25,000تومان%77
 • کمپانی: Maquira
 • ساخت: برزیل
 • تاریخ انقضاء: 2022/07
مشاهده و خرید محصول
محلول کلروهگزیدین 2% Maquira

محلول کلروهگزیدین 2% Maquira

118,000تومان 25,000تومان%79
 • کمپانی: Maquira
 • ساخت: برزیل
 • تاریخ انقضاء: 2022/06
مشاهده و خرید محصول
باند نسل پنجم DENU Bond

باند نسل پنجم DENU Bond

170,000تومان 10,000تومان%94
 • کمپانی: Denu
 • ساخت: کره جنوبی
 • حجم بطری: 5ml
 • تاریخ انتقضا: 2022/12/09
مشاهده و خرید محصول
سمان رزینی دوال کیور Metacem

سمان رزینی دوال کیور Metacem

910,000تومان 899,000تومان%1
مشاهده و خرید محصول
کامپوزیت کاریزما توپاز Kulzer Charisma Topaz

کامپوزیت کاریزما توپاز Kulzer Charisma Topaz

735,000تومان 650,000تومان%12
مشاهده و خرید محصول
کامپوزیت کاریزما دیاموند Kulzer Charisma Diamond

کامپوزیت کاریزما دیاموند Kulzer Charisma Diamond

875,000تومان 820,000تومان%6
مشاهده و خرید محصول
بلیچینگ آفیس CAVEX BITE&WHITE IN-OFFICE

بلیچینگ آفیس CAVEX BITE&WHITE IN-OFFICE

1,800,000تومان 1,780,000تومان%1
مشاهده و خرید محصول
پین داخل کانال دنکو 50 عددی DENCO Root Canal Pin

پین داخل کانال دنکو 50 عددی DENCO Root Canal Pin

172,000تومان 165,000تومان%4
مشاهده و خرید محصول
پین داخل کانال دنکو 50 عددی DENCO Root Canal Pin

پین داخل کانال دنکو 50 عددی DENCO Root Canal Pin

172,000تومان 165,000تومان%4
مشاهده و خرید محصول
پین داخل کانال دنکو 50 عددی DENCO Root Canal Pin

پین داخل کانال دنکو 50 عددی DENCO Root Canal Pin

172,000تومان 165,000تومان%4
مشاهده و خرید محصول
پین داخل کانال دنکو 50 عددی DENCO Root Canal Pin

پین داخل کانال دنکو 50 عددی DENCO Root Canal Pin

172,000تومان 165,000تومان%4
مشاهده و خرید محصول
پین داخل کانال دنکو 50 عددی DENCO Root Canal Pin

پین داخل کانال دنکو 50 عددی DENCO Root Canal Pin

172,000تومان 165,000تومان%4
مشاهده و خرید محصول
پین داخل کانال دنکو 50 عددی DENCO Root Canal Pin

پین داخل کانال دنکو 50 عددی DENCO Root Canal Pin

172,000تومان 165,000تومان%4
مشاهده و خرید محصول
پین داخل کانال دنکو 50 عددی DENCO Root Canal Pin

پین داخل کانال دنکو 50 عددی DENCO Root Canal Pin

172,000تومان 165,000تومان%4
مشاهده و خرید محصول
پین داخل کانال دنکو 50 عددی DENCO Root Canal Pin

پین داخل کانال دنکو 50 عددی DENCO Root Canal Pin

172,000تومان 165,000تومان%4
مشاهده و خرید محصول
پین داخل کانال دنکو 50 عددی DENCO Root Canal Pin

پین داخل کانال دنکو 50 عددی DENCO Root Canal Pin

172,000تومان 165,000تومان%4
مشاهده و خرید محصول
پین داخل کانال دنکو 50 عددی DENCO Root Canal Pin

پین داخل کانال دنکو 50 عددی DENCO Root Canal Pin

172,000تومان 165,000تومان%4
مشاهده و خرید محصول
پین داخل کانال دنکو 50 عددی DENCO Root Canal Pin

پین داخل کانال دنکو 50 عددی DENCO Root Canal Pin

172,000تومان 165,000تومان%4
مشاهده و خرید محصول
پین داخل کانال دنکو 50 عددی DENCO Root Canal Pin

پین داخل کانال دنکو 50 عددی DENCO Root Canal Pin

172,000تومان 165,000تومان%4
مشاهده و خرید محصول
پین داخل کانال دنکو 50 عددی DENCO Root Canal Pin

پین داخل کانال دنکو 50 عددی DENCO Root Canal Pin

172,000تومان 165,000تومان%4
مشاهده و خرید محصول
پین داخل کانال دنکو 50 عددی DENCO Root Canal Pin

پین داخل کانال دنکو 50 عددی DENCO Root Canal Pin

172,000تومان 165,000تومان%4
مشاهده و خرید محصول
فروش ویژه گوتا پرکا درصدی برند Meta Biomed

فروش ویژه گوتا پرکا درصدی برند Meta Biomed

63,000تومان 55,000تومان%13
مشاهده و خرید محصول
فروش ویژه گوتا پرکا درصدی برند Meta Biomed

فروش ویژه گوتا پرکا درصدی برند Meta Biomed

63,000تومان 55,000تومان%13
مشاهده و خرید محصول
%20 تخفیف
سمان موقت ویژه ایمپلنت Spident Es Temp implant
سمان موقت ویژه ایمپلنت Spident Es Temp implant 575,000تومان
%14 تخفیف
اکتیواتور اسپیدکس SPEEDEX UNIVERSAL Activator
اکتیواتور اسپیدکس SPEEDEX UNIVERSAL Activator 330,000تومان
%4 تخفیف
سمان موقت بدون اوژنول Cavex Temporary Cement
سمان موقت بدون اوژنول Cavex Temporary Cement 530,000تومان
%5 تخفیف
خمیر پانسمان موقت Dentaflux Cavitine
خمیر پانسمان موقت Dentaflux Cavitine 185,000تومان
%1 تخفیف
دایکال نوری Master Dent Light Cure Cavity Liner
دایکال نوری Master Dent Light Cure Cavity Liner 207,000تومان
%6 تخفیف
باند یونیورسال Ambar Universal APS
باند یونیورسال Ambar Universal APS 548,000تومان
%11 تخفیف
ژل اسید اچ مروابن Morva ETCH
ژل اسید اچ مروابن Morva ETCH 105,000تومان
%28 تخفیف
ژل آرسی پرپ مروابن Morva Prep
ژل آرسی پرپ مروابن Morva Prep 172,000تومان
%1 تخفیف
دستگاه جرمگیر پیزو Woodpecker UDS-J2
دستگاه جرمگیر پیزو Woodpecker UDS-J2 4,950,000تومان
%13 تخفیف
کیت بلیچینگ آفیس مروابن MORVA-Bleach 37%
کیت بلیچینگ آفیس مروابن MORVA-Bleach 37% 565,000تومان
%16 تخفیف
سیلر رزینی مروابن Morva Sealer
سیلر رزینی مروابن Morva Sealer 410,000تومان
%2 تخفیف
روکش موقت MasterDent
روکش موقت MasterDent 2,400,000تومان
%3 تخفیف
کیت فیشور سیلانت ۴ سرنگ ADS
کیت فیشور سیلانت ۴ سرنگ ADS 600,000تومان
%17 تخفیف
آلژینات Hygedent
آلژینات Hygedent 100,000تومان
%3 تخفیف
فیلم رادیوگرافی Kodak Carestream E-Speed
فیلم رادیوگرافی Kodak Carestream E-Speed 799,000تومان
%9 تخفیف
اسید اچ SPIDENT Fine Etch 37% Phosphoric Acid
اسید اچ SPIDENT Fine Etch 37% Phosphoric Acid 210,000تومان
%12 تخفیف
سیلر Dentsply Sirona AH 26
سیلر Dentsply Sirona AH 26 1,900,000تومان
%77 تخفیف
خمیر پانسمان Maquira OBTUR
خمیر پانسمان Maquira OBTUR 25,000تومان
%79 تخفیف
محلول کلروهگزیدین 2% Maquira
محلول کلروهگزیدین 2% Maquira 25,000تومان
%94 تخفیف
باند نسل پنجم DENU Bond
باند نسل پنجم DENU Bond 10,000تومان
%1 تخفیف
سمان رزینی دوال کیور Metacem
سمان رزینی دوال کیور Metacem 899,000تومان
%12 تخفیف
کامپوزیت کاریزما توپاز Kulzer Charisma Topaz
کامپوزیت کاریزما توپاز Kulzer Charisma Topaz 650,000تومان
%6 تخفیف
کامپوزیت کاریزما دیاموند Kulzer Charisma Diamond
کامپوزیت کاریزما دیاموند Kulzer Charisma Diamond 820,000تومان
%1 تخفیف
بلیچینگ آفیس CAVEX BITE&WHITE IN-OFFICE
بلیچینگ آفیس CAVEX BITE&WHITE IN-OFFICE 1,780,000تومان
%4 تخفیف
پین داخل کانال دنکو 50 عددی DENCO Root Canal Pin
پین داخل کانال دنکو 50 عددی DENCO Root Canal Pin 165,000تومان
%4 تخفیف
پین داخل کانال دنکو 50 عددی DENCO Root Canal Pin
پین داخل کانال دنکو 50 عددی DENCO Root Canal Pin 165,000تومان
%4 تخفیف
پین داخل کانال دنکو 50 عددی DENCO Root Canal Pin
پین داخل کانال دنکو 50 عددی DENCO Root Canal Pin 165,000تومان
%4 تخفیف
پین داخل کانال دنکو 50 عددی DENCO Root Canal Pin
پین داخل کانال دنکو 50 عددی DENCO Root Canal Pin 165,000تومان
%4 تخفیف
پین داخل کانال دنکو 50 عددی DENCO Root Canal Pin
پین داخل کانال دنکو 50 عددی DENCO Root Canal Pin 165,000تومان
%4 تخفیف
پین داخل کانال دنکو 50 عددی DENCO Root Canal Pin
پین داخل کانال دنکو 50 عددی DENCO Root Canal Pin 165,000تومان
%4 تخفیف
پین داخل کانال دنکو 50 عددی DENCO Root Canal Pin
پین داخل کانال دنکو 50 عددی DENCO Root Canal Pin 165,000تومان
%4 تخفیف
پین داخل کانال دنکو 50 عددی DENCO Root Canal Pin
پین داخل کانال دنکو 50 عددی DENCO Root Canal Pin 165,000تومان
%4 تخفیف
پین داخل کانال دنکو 50 عددی DENCO Root Canal Pin
پین داخل کانال دنکو 50 عددی DENCO Root Canal Pin 165,000تومان
%4 تخفیف
پین داخل کانال دنکو 50 عددی DENCO Root Canal Pin
پین داخل کانال دنکو 50 عددی DENCO Root Canal Pin 165,000تومان
%4 تخفیف
پین داخل کانال دنکو 50 عددی DENCO Root Canal Pin
پین داخل کانال دنکو 50 عددی DENCO Root Canal Pin 165,000تومان
%4 تخفیف
پین داخل کانال دنکو 50 عددی DENCO Root Canal Pin
پین داخل کانال دنکو 50 عددی DENCO Root Canal Pin 165,000تومان
%4 تخفیف
پین داخل کانال دنکو 50 عددی DENCO Root Canal Pin
پین داخل کانال دنکو 50 عددی DENCO Root Canal Pin 165,000تومان
%4 تخفیف
پین داخل کانال دنکو 50 عددی DENCO Root Canal Pin
پین داخل کانال دنکو 50 عددی DENCO Root Canal Pin 165,000تومان
%13 تخفیف
فروش ویژه گوتا پرکا درصدی برند Meta Biomed
فروش ویژه گوتا پرکا درصدی برند Meta Biomed 55,000تومان
%13 تخفیف
فروش ویژه گوتا پرکا درصدی برند Meta Biomed
فروش ویژه گوتا پرکا درصدی برند Meta Biomed 55,000تومان