استفاده ساکشن ایده ال در حین درمان بسیار مهم است ولی نحوه استفاده صحیح از آن به همان اندازه قابل اهمیت است. در این ویدئو نحوه آماده سازی سرساکشن، جایگذاری درست آن در دهان و … آمده است.