شگفت انگیزهای امروز
خمیر پانسمان Meta MD Temp Plus

خمیر پانسمان Meta MD Temp Plus

189,000تومان 183,000تومان%3
 • کمپانی: Meta Biomed
 • ساخت: کره جنوبی
 • وزن: 40 گرم سفید
 • تاریخ انقضاء: 2023/10
مشاهده و خرید محصول
ژل انعقاد خون مروابن Alum-Stop

ژل انعقاد خون مروابن Alum-Stop

138,000تومان 126,000تومان%9
 • کمپانی: مروابن
 • ساخت: ایران
 • بسته بندی: سرنگ 4.2 میلی لیتر
مشاهده و خرید محصول
سمان موقت ویژه ایمپلنت Spident Es Temp implant

سمان موقت ویژه ایمپلنت Spident Es Temp implant

720,000تومان 575,000تومان%20
 • کمپانی: Spident
 • ساخت: کره جنوبی
 • بسته بندی: سرنگ اتومیکس 8 گرمی
 • تاریخ انقضاء: 2023/06
مشاهده و خرید محصول
اکتیواتور اسپیدکس SPEEDEX UNIVERSAL Activator

اکتیواتور اسپیدکس SPEEDEX UNIVERSAL Activator

400,000تومان 370,000تومان%8
 • کمپانی: COLTENE
 • ساخت: سوئیس
 • بسته بندی: تیوب 60ml
مشاهده و خرید محصول
خمیر پانسمان موقت Dentaflux Cavitine

خمیر پانسمان موقت Dentaflux Cavitine

230,000تومان 185,000تومان%20
 • کمپانی: Dentaflux
 • ساخت: اسپانیا
 • بسته بندی: قوطی 38 گرمی
 • تاریخ انقضاء: 2023/04
مشاهده و خرید محصول
دایکال نوری Master Dent Light Cure Cavity Liner

دایکال نوری Master Dent Light Cure Cavity Liner

300,000تومان 289,000تومان%4
 • کمپانی: Master Dent
 • ساخت: آمریکا
 • بسته بندی: سرنگ 1.5 گرمی
مشاهده و خرید محصول
ژل اسید اچ مروابن Morva ETCH

ژل اسید اچ مروابن Morva ETCH

118,000تومان 105,000تومان%11
 • کمپانی: مروابن
 • ساخت: ایران
 • بسته بندی: 3 عدد سرنگ 2.5 گرمی
مشاهده و خرید محصول
ژل آرسی پرپ مروابن Morva Prep

ژل آرسی پرپ مروابن Morva Prep

238,000تومان 172,000تومان%28
 • کمپانی: مروابن
 • ساخت: ایران
 • بسته بندی: دو عدد سرنگ ۵ میلی لیتر و ۲ عدد سری
مشاهده و خرید محصول
دستگاه جرمگیر پیزو Woodpecker UDS-J2

دستگاه جرمگیر پیزو Woodpecker UDS-J2

6,250,000تومان 4,950,000تومان%21
 • کمپانی: Woodpecker
 • ساخت: چین
مشاهده و خرید محصول
کیت بلیچینگ آفیس مروابن MORVA-Bleach 37%

کیت بلیچینگ آفیس مروابن MORVA-Bleach 37%

650,000تومان 565,000تومان%13
 • کمپانی: مروابن
 • ساخت: ایران
مشاهده و خرید محصول
سیلر رزینی مروابن Morva Sealer

سیلر رزینی مروابن Morva Sealer

490,000تومان 410,000تومان%16
 • کمپانی: مروابن
 • ساخت: ایران
 • بسته بندی: 8 گرم پودر و 10 گرم رزین
مشاهده و خرید محصول
روکش موقت MasterDent

روکش موقت MasterDent

2,915,000تومان 2,400,000تومان%18
 • کمپانی: MasterDent
 • ساخت: آمریکا
 • رنگ: A2
مشاهده و خرید محصول
کیت فیشور سیلانت ۴ سرنگ ADS

کیت فیشور سیلانت ۴ سرنگ ADS

795,000تومان 750,000تومان%6
 • کمپانی: ads
 • ساخت: آمریکا
 • بسته بندی: کیت 4 سرنگه
 • انقضاء: 2023/08
مشاهده و خرید محصول
آلژینات Hygedent

آلژینات Hygedent

120,000تومان 100,000تومان%17
 • کمپانی: Hygedent
 • ساخت: چین
 • بسته بندی: 454 گرمی
مشاهده و خرید محصول
فیلم رادیوگرافی Kodak Carestream E-Speed

فیلم رادیوگرافی Kodak Carestream E-Speed

820,000تومان 799,000تومان%3
 • کمپانی: Carestream
 • ساخت: آمریکا
 • بسته بندی: بسته 150 فیلمی
مشاهده و خرید محصول
سیلر Dentsply Sirona AH 26

سیلر Dentsply Sirona AH 26

2,150,000تومان 1,900,000تومان%12
 • کمپانی: Dentsply Sirona
 • ساخت: آمریکا
 • بسته بندی: 8 گرم پودر + 10 گرم رزین
 • تاریخ انقضاء: 2023/11
مشاهده و خرید محصول
خمیر پانسمان Maquira OBTUR

خمیر پانسمان Maquira OBTUR

108,000تومان 25,000تومان%77
 • کمپانی: Maquira
 • ساخت: برزیل
 • تاریخ انقضاء: 2022/07
مشاهده و خرید محصول
محلول کلروهگزیدین 2% Maquira

محلول کلروهگزیدین 2% Maquira

118,000تومان 25,000تومان%79
 • کمپانی: Maquira
 • ساخت: برزیل
 • تاریخ انقضاء: 2022/06
مشاهده و خرید محصول
باند نسل پنجم DENU Bond

باند نسل پنجم DENU Bond

170,000تومان 10,000تومان%94
 • کمپانی: Denu
 • ساخت: کره جنوبی
 • حجم بطری: 5ml
 • تاریخ انتقضا: 2022/12/09
مشاهده و خرید محصول
سمان موقت فاقد اوژنول Meta biomed Non Eugenol Temporary Cement

سمان موقت فاقد اوژنول Meta biomed Non Eugenol Temporary Cement

470,000تومان 210,000تومان%55
 • کمپانی: Meta biomed
 • ساخت: کره جنوبی
 • بسته بندی: 40 گرم خمیر بیس + 14 گرم کاتالیزور
مشاهده و خرید محصول
آلژینات خامه ای Cavex Cream

آلژینات خامه ای Cavex Cream

250,000تومان 225,000تومان%10
مشاهده و خرید محصول
آلژینات خامه ای Cavex Cream

آلژینات خامه ای Cavex Cream

250,000تومان 225,000تومان%10
مشاهده و خرید محصول
سمان رزینی دوال کیور Metacem

سمان رزینی دوال کیور Metacem

990,000تومان 975,000تومان%2
مشاهده و خرید محصول
کامپوزیت کاریزما توپاز Kulzer Charisma Topaz

کامپوزیت کاریزما توپاز Kulzer Charisma Topaz

780,000تومان 710,000تومان%9
مشاهده و خرید محصول
کامپوزیت کاریزما دیاموند Kulzer Charisma Diamond

کامپوزیت کاریزما دیاموند Kulzer Charisma Diamond

950,000تومان 900,000تومان%5
مشاهده و خرید محصول
فروش ویژه گوتا پرکا درصدی برند Meta Biomed

فروش ویژه گوتا پرکا درصدی برند Meta Biomed

80,000تومان 65,000تومان%19
مشاهده و خرید محصول
فروش ویژه گوتا پرکا درصدی برند Meta Biomed

فروش ویژه گوتا پرکا درصدی برند Meta Biomed

80,000تومان 65,000تومان%19
مشاهده و خرید محصول
سرسوزن دندانپزشکی Acus Jet

سرسوزن دندانپزشکی Acus Jet

200,000تومان 190,000تومان%5
مشاهده و خرید محصول
سرسوزن دندانپزشکی Acus Jet

سرسوزن دندانپزشکی Acus Jet

200,000تومان 190,000تومان%5
مشاهده و خرید محصول
سرسوزن دندانپزشکی DENJECT

سرسوزن دندانپزشکی DENJECT

280,000تومان 275,000تومان%2
مشاهده و خرید محصول
سرسوزن دندانپزشکی DENJECT

سرسوزن دندانپزشکی DENJECT

280,000تومان 275,000تومان%2
مشاهده و خرید محصول
کیت بلیچینگ خانگی Whiteness Perfect FGM

کیت بلیچینگ خانگی Whiteness Perfect FGM

650,000تومان 640,000تومان%2
مشاهده و خرید محصول
کامپوزیت کاریزما کلاسیک Kulzer Charisma Classic

کامپوزیت کاریزما کلاسیک Kulzer Charisma Classic

550,000تومان 535,000تومان%3
مشاهده و خرید محصول
کامپوزیت کاریزما کلاسیک Kulzer Charisma Classic

کامپوزیت کاریزما کلاسیک Kulzer Charisma Classic

550,000تومان 535,000تومان%3
مشاهده و خرید محصول
کامپوزیت کاریزما کلاسیک Kulzer Charisma Classic

کامپوزیت کاریزما کلاسیک Kulzer Charisma Classic

550,000تومان 535,000تومان%3
مشاهده و خرید محصول
سرسوزن دندانپزشکی آوا درمان

سرسوزن دندانپزشکی آوا درمان

140,000تومان 135,000تومان%4
مشاهده و خرید محصول
سرسوزن دندانپزشکی آوا درمان

سرسوزن دندانپزشکی آوا درمان

140,000تومان 135,000تومان%4
مشاهده و خرید محصول
سرسوزن دندانپزشکی آوا درمان

سرسوزن دندانپزشکی آوا درمان

140,000تومان 135,000تومان%4
مشاهده و خرید محصول
سرسوزن دندانپزشکی آوا درمان

سرسوزن دندانپزشکی آوا درمان

140,000تومان 135,000تومان%4
مشاهده و خرید محصول
فایل روتاری دنکو گلد Denco Gold Rotary File

فایل روتاری دنکو گلد Denco Gold Rotary File

345,000تومان 338,000تومان%2
مشاهده و خرید محصول
%3 تخفیف
خمیر پانسمان Meta MD Temp Plus
خمیر پانسمان Meta MD Temp Plus 183,000تومان
%9 تخفیف
ژل انعقاد خون مروابن Alum-Stop
ژل انعقاد خون مروابن Alum-Stop 126,000تومان
%20 تخفیف
سمان موقت ویژه ایمپلنت Spident Es Temp implant
سمان موقت ویژه ایمپلنت Spident Es Temp implant 575,000تومان
%8 تخفیف
اکتیواتور اسپیدکس SPEEDEX UNIVERSAL Activator
اکتیواتور اسپیدکس SPEEDEX UNIVERSAL Activator 370,000تومان
%20 تخفیف
خمیر پانسمان موقت Dentaflux Cavitine
خمیر پانسمان موقت Dentaflux Cavitine 185,000تومان
%4 تخفیف
دایکال نوری Master Dent Light Cure Cavity Liner
دایکال نوری Master Dent Light Cure Cavity Liner 289,000تومان
%11 تخفیف
ژل اسید اچ مروابن Morva ETCH
ژل اسید اچ مروابن Morva ETCH 105,000تومان
%28 تخفیف
ژل آرسی پرپ مروابن Morva Prep
ژل آرسی پرپ مروابن Morva Prep 172,000تومان
%21 تخفیف
دستگاه جرمگیر پیزو Woodpecker UDS-J2
دستگاه جرمگیر پیزو Woodpecker UDS-J2 4,950,000تومان
%13 تخفیف
کیت بلیچینگ آفیس مروابن MORVA-Bleach 37%
کیت بلیچینگ آفیس مروابن MORVA-Bleach 37% 565,000تومان
%16 تخفیف
سیلر رزینی مروابن Morva Sealer
سیلر رزینی مروابن Morva Sealer 410,000تومان
%18 تخفیف
روکش موقت MasterDent
روکش موقت MasterDent 2,400,000تومان
%6 تخفیف
کیت فیشور سیلانت ۴ سرنگ ADS
کیت فیشور سیلانت ۴ سرنگ ADS 750,000تومان
%17 تخفیف
آلژینات Hygedent
آلژینات Hygedent 100,000تومان
%3 تخفیف
فیلم رادیوگرافی Kodak Carestream E-Speed
فیلم رادیوگرافی Kodak Carestream E-Speed 799,000تومان
%12 تخفیف
سیلر Dentsply Sirona AH 26
سیلر Dentsply Sirona AH 26 1,900,000تومان
%77 تخفیف
خمیر پانسمان Maquira OBTUR
خمیر پانسمان Maquira OBTUR 25,000تومان
%79 تخفیف
محلول کلروهگزیدین 2% Maquira
محلول کلروهگزیدین 2% Maquira 25,000تومان
%94 تخفیف
باند نسل پنجم DENU Bond
باند نسل پنجم DENU Bond 10,000تومان
%55 تخفیف
سمان موقت فاقد اوژنول Meta biomed Non Eugenol Temporary Cement
سمان موقت فاقد اوژنول Meta biomed Non Eugenol Temporary Cement 210,000تومان
%10 تخفیف
آلژینات خامه ای Cavex Cream
آلژینات خامه ای Cavex Cream 225,000تومان
%10 تخفیف
آلژینات خامه ای Cavex Cream
آلژینات خامه ای Cavex Cream 225,000تومان
%2 تخفیف
سمان رزینی دوال کیور Metacem
سمان رزینی دوال کیور Metacem 975,000تومان
%9 تخفیف
کامپوزیت کاریزما توپاز Kulzer Charisma Topaz
کامپوزیت کاریزما توپاز Kulzer Charisma Topaz 710,000تومان
%5 تخفیف
کامپوزیت کاریزما دیاموند Kulzer Charisma Diamond
کامپوزیت کاریزما دیاموند Kulzer Charisma Diamond 900,000تومان
%19 تخفیف
فروش ویژه گوتا پرکا درصدی برند Meta Biomed
فروش ویژه گوتا پرکا درصدی برند Meta Biomed 65,000تومان
%19 تخفیف
فروش ویژه گوتا پرکا درصدی برند Meta Biomed
فروش ویژه گوتا پرکا درصدی برند Meta Biomed 65,000تومان
%5 تخفیف
سرسوزن دندانپزشکی Acus Jet
سرسوزن دندانپزشکی Acus Jet 190,000تومان
%5 تخفیف
سرسوزن دندانپزشکی Acus Jet
سرسوزن دندانپزشکی Acus Jet 190,000تومان
%2 تخفیف
سرسوزن دندانپزشکی DENJECT
سرسوزن دندانپزشکی DENJECT 275,000تومان
%2 تخفیف
سرسوزن دندانپزشکی DENJECT
سرسوزن دندانپزشکی DENJECT 275,000تومان
%2 تخفیف
کیت بلیچینگ خانگی Whiteness Perfect FGM
کیت بلیچینگ خانگی Whiteness Perfect FGM 640,000تومان
%3 تخفیف
کامپوزیت کاریزما کلاسیک Kulzer Charisma Classic
کامپوزیت کاریزما کلاسیک Kulzer Charisma Classic 535,000تومان
%3 تخفیف
کامپوزیت کاریزما کلاسیک Kulzer Charisma Classic
کامپوزیت کاریزما کلاسیک Kulzer Charisma Classic 535,000تومان
%3 تخفیف
کامپوزیت کاریزما کلاسیک Kulzer Charisma Classic
کامپوزیت کاریزما کلاسیک Kulzer Charisma Classic 535,000تومان
%4 تخفیف
سرسوزن دندانپزشکی آوا درمان
سرسوزن دندانپزشکی آوا درمان 135,000تومان
%4 تخفیف
سرسوزن دندانپزشکی آوا درمان
سرسوزن دندانپزشکی آوا درمان 135,000تومان
%4 تخفیف
سرسوزن دندانپزشکی آوا درمان
سرسوزن دندانپزشکی آوا درمان 135,000تومان
%4 تخفیف
سرسوزن دندانپزشکی آوا درمان
سرسوزن دندانپزشکی آوا درمان 135,000تومان
%2 تخفیف
فایل روتاری دنکو گلد Denco Gold Rotary File
فایل روتاری دنکو گلد Denco Gold Rotary File 338,000تومان